Futurist Of The Year 2024

Prof. Wesley Rosslyn-Smith

Prof. Wesley Rosslyn-Smith

Prof. Wesley Rosslyn-Smith pełni funkcję Profesora nadzwyczajnego na Uniwersytecie w Pretorii, gdzie specjalizuje się w strategii korporacyjnej, zarządzaniu zmianami i analizie biznesowej. Udziela również swojej wiedzy jako wykładowca w Gordon Institute for Business Science (GIBS), koncentrując się na modułach związanych ze strategią i zarządzaniem zmianami. Posiadając tytuł magistra w zakresie ratowania przedsiębiorstw (Business Rescue) oraz doktorat z zarządzania zmianami (Turnaround Management), obydwa uzyskane na Uniwersytecie w Pretorii, prof. Rosslyn-Smith jest zaangażowany w podnoszenie poziomu dziedziny poprzez badania i praktyczne zastosowania. Oprócz ról akademickich jest założycielem TMA-SA NextGen i aktywnym członkiem kilku międzynarodowych komitetów, w tym Międzynarodowego Komitetu TMA NextGen oraz III NextGen.

Jako Dyrektor Centrum Przyszłości Pracy (CFoW), prof. Rosslyn-Smith prowadzi inicjatywy badawcze, które eksplorują przyszłość zatrudnienia w coraz bardziej cyfrowym krajobrazie. Jest także kluczowym członkiem zespołu ds. transformacji cyfrowej na Uniwersytecie w Pretorii, gdzie pomaga w strategii i implementacji inicjatyw opartych na technologii. Dodatkowo, współpracuje jako konsultant ds. zarządzania zmianami dla różnych przedsiębiorstw, wykorzystując swoje akademickie spostrzeżenia do adresowania realnych wyzwań biznesowych. Oddany badaniom naukowym oraz praktycznym rozwiązaniom, prof. Rosslyn-Smith dąży do wywarcia istotnego wpływu zarówno w środowisku akademickim, jak i w szerszym kontekście biznesowym.