Futurist Of The Year 2024

PROF. SAŠA HORVAT

PROF. SAŠA HORVAT

Dr hab. Saša Horvat jest filozofem, który w znaczący sposób przyczynia się do rozwoju naukowego Wydziału Nauk Społecznych i Humanistycznych Medycyny w prestiżowej Szkole Medycznej Uniwersytetu w Rijece w Chorwacji. Portfolio prof. Horvata odzwierciedla jego głębokie zaangażowanie w różnorodne dziedziny filozofii począwszy od neurofilozofii i filozofii nauki aż po skomplikowane punkty styczne filozofii z religią, naukami poznawczymi, medycyną, etyką i sztuczną inteligencją. Prof. Horvat zdobył granty na różnorodne projekty, uzyskując wsparcie prestiżowych instytucji, w tym Uniwersytetu św. Andrzeja / Uniwersytetu Oksfordzkiego / Fundacji Johna Templetona / Fundacji SET, Ministerstwa Edukacji, Nauki i Sportu w Chorwacji czy Uniwersytetu w Zagrzebiu. Ich realizacja pozwoliła prof. Horvatowi na zdobycie międzynarodowej popularności i uznania. Saša Horvat jest autorem dwóch książek: „Dlaczego wierzymy w Boga? Filozoficzne podstawy nauki poznawczej o religii” (2023) oraz „Heideggerowska koncepcja zapomnienia” (2016) będącymi dogłębną analizą filozoficznego dziedzictwa Martina Heideggera. Ponadto prof. Horvat był współredaktorem pięciu wydań artykułów naukowych opublikowanych przez renomowanych wydawców. Jest również autorem wielu publikacji indywidualnych. Funkcja redaktora w prestiżowych czasopismach naukowych podkreśla jego zaangażowanie na rzecz interdyscyplinarnej transmisji wiedzy. Prof. Horvat jest członkiem Rady Redakcyjnej „JAHR – European Journal of Bioethics” oraz pełni funkcję członka Rady Doradczej „Scientia et Fides”. Prof. Horvat jest również inicjatorem i Prezesem Komitetu Organizacyjnego międzynarodowej, interdyscyplinarnej konferencji „Rijeka Scientific Bridges” będącej ważnym miejscem spotkań intelektualistów reprezentujących różne dziedziny naukowe.