Futurist Of The Year 2024

PROF. KRZYSZTOF GÓRSKI

PROF. KRZYSZTOF GÓRSKI

Prof. dr hab. Krzysztof Marian Górski jest Sekretarzem Generalnym Akademii Kopernikańskiej i polskim astronomem, który w swojej pracy naukowej zajmuje się kosmologią obserwacyjną, wielkoskalową strukturą Wszechświata i mechanizmem powstawania galaktyk. Studia astronomiczne ukończył na Uniwersytecie Mikołaja Kopernika w Toruniu, a stopień doktora nauk fizycznych uzyskał na Uniwersytecie Warszawskim. Był stypendystą Uniwersytetu Kalifornijskiego w Berkeley oraz Los Alamos National Laboratory. Brał udział w badaniach naukowych jako visiting research fellow na Uniwersytecie w Princeton i w Institute for Advanced Study oraz jako visiting scholar na Wydziale Astronomii i Astrofizyki Uniwersytetu Chicagowskiego. Pracował także w Centre national de la recherche scientifique (CNRS) w Paryżu, Instytucie Fizyki Teoretycznej Yukawy na Uniwersytecie w Kyoto, Centrum Lotów Kosmicznych im. Roberta H. Goddarda, Centrum Astrofizyki Teoretycznej w Kopenhadze, centrali Europejskiego Obserwatorium Południowego w Garching bei München. W latach 1993-1996 był członkiem zespołu satelity COBE, który po raz pierwszy zmierzył anizotropię kosmicznego promieniowania tła. Od października 1997 roku uczestniczył w misji satelity Planck – za co wraz z zespołem nagrodzony został prestiżowym Gruber Cosmology Prize (2018). Obecnie pracuje w Obserwatorium Astronomicznym Uniwersytetu Warszawskiego oraz w NASA Jet Propulsion Laboratory i California Institute of Technology (od 2003). Jest laureatem wielu nagród i wyróżnień. Otrzymał m.in.: NASA Exceptional Achievement Medal (2011), NASA Exceptional Technology Achievement Medal (2019), nagrodę Fundacji na rzecz Nauki Polskiej (2020) oraz NASA Exeptional Public Service Medal (2023).