Futurist Of The Year 2024

DR TOMASZ PAWLONKA

DR TOMASZ PAWLONKA

dr Tomasz Pawlonka – Doradca Zarządu Związku Banków Polskich ds. Badań i Analiz, Dyrektor Programu Analityczno-Badawczego Warszawskiego Instytutu Bankowości oraz adiunkt w Katedrze Finansów SGGW w Warszawie. 

Jego działalność naukowo-dydaktyczna skoncentrowana jest na bankowości, finansach behawioralnych oraz zarządzaniu finansami przedsiębiorstw. Ekspert z zakresu analizy finansowej, źródeł finansowania działalności przedsiębiorstw, w szczególności przedsiębiorstw agrobiznesu oraz wyceny wartości przedsiębiorstw.

Realizuje prace z zakresu rozwoju sektora bankowego, zdolności sektora bankowego do finansowania gospodarki, struktury rynku finansowego oraz bankowości spółdzielczej. Wieloletni doświadczony nauczyciel akademicki. Autor blisko 40 opracowań naukowych, w tym czterech monografii (ORCID). Od samego początku związany z Programem Analityczno-Badawczym WIB, którego pracami kieruje od marca 2024 r.