Futurist Of The Year 2024

DR OUSMÈNE JACQUES MANDENG

DR OUSMÈNE JACQUES MANDENG

Dr Ousmène J. Mandeng jest założycielem i dyrektorem Economics Advisory. Uzyskał stopień doktora nauk ekonomicznych na London School of Economics. Obecnie jest związany z firmą Accenture świadczącą usługi w obszarze wdrożeń aplikacji finansowych opartych na blockchain, zwłaszcza w  projektach z zakresu CBDC  (pieniądz cyfrowy banku centralnego). Ousmène przez ponad 20 lat pełnił wysokie funkcje w sektorze finansowym, m.in. w Międzynarodowym Funduszu Walutowym. Jest profesorem wizytującym London School of Economics and Political Science oraz członkiem Komitetu Bretton Woods.