Futurist Of The Year 2024

DR MICHAEL L. BRODIE

DR MICHAEL L. BRODIE

Dr Michael L. Brodie to naukowiec z 45-letnim stażem. Doktorat uzyskał na Uniwersytecie w Toronto. Zajmuje się Data Science, bazami danych, systemami rozproszonymi, sztuczną inteligencją i zastosowaniem podejścia multidyscyplinarnego w rozwiązywaniu problemów. Jest profesorem wizytującym DASlab, School of Engineering and Applied Sciences i Harvard University. W latach 2013-2019 był pracownikiem naukowym w MIT Data Systems Group. Jest doktorem honoris causa National University of Ireland w Galway. Jest autorem ponad 200 artykułów i 7 książek z zakresu zaawansowanych technologii. Wiele z nich napisał we współpracy z M. Stonebrakerem (laureatem Nagrody Turinga). Wygłosił ponad 100 przemówień. Jego współczynnik H wynosi 32, a indeks i10 - 63. Pracował jako główny naukowiec w Verizon, jednym z największych przedsiębiorstw na świecie, w którym przez ponad 25 lat odpowiadał m.in. za strategie technologiczne. Działalność naukową, badawczą i akademicką w dziedzinie informatyki prowadził w Kanadzie, USA, Niemczech, Francji, Włoszech, Australii, czy Irlandii. Zasiadał w wielu krajowych i międzynarodowych gremiach naukowych oraz przynależał do licznych organizacji badawczych, w tym do Narodowej Akademii Nauk Stanów Zjednoczonych. W latach 2013-2019 przewodniczył Naukowemu Komitetowi Doradczemu Science Foundation Ireland Research Centre for Data Analytics.